Informacja w sprawie wypłaty dodatku węglowego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 sierpnia 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie informuje, w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie przyjmowane są wnioski o wypłatę dodatku węglowego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym
( Dz. U. poz. 1692 ).

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3000 złotych.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego dostępny jest w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Złożony wniosek o wypłatę dodatku węglowego podlegać będzie weryfikacji,
w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania
w centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego przyjmowanie są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Aleksandrowie, na parterze budynku ( pokój nr 2) w dni robocze w godzinach pracy Ośrodka od 7.30 do 15.30.

 

Dane do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Aleksandrowie :

 tel. 84 687 50 02 wew: 37

 e-mail: gops@ealeksandrow.pl

 elektroniczna skrzynka podawcza: 4202xokibu

Pliki do pobrania