INFORMACJA O TERMINACH SKŁADANIA WNIOSKÓW

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 lipca 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie informuje, że od 01 lipca 2019 r. w formie elektronicznej, a od 01 sierpnia 2019 r. w formie papierowej będzie możliwe złożenie wniosków
o ustalenie prawa do:

  • świadczenia „Dobry Start” tzw. 300+ (bez kryterium dochodowego);

  • świadczeń rodzinnych, w tym specjalnego zasiłku opiekuńczego (obowiązuje kryterium dochodowe w wysokości 674,00 zł na osobę w rodzinie lub 764,00 zł na osobę w rodzinie w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności)

  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego (obowiązuje kryterium dochodowe, które od nowego okresu wynosić będzie 800,00 zł na osobę w rodzinie).

Zasady ustalania prawa do tych świadczeń nie uległy zmianie w porównaniu do roku poprzedniego. Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Strat” należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2019 r. Natomiast aby zachować kontynuację wypłaty świadczeń rodzinnych wnioski winny wpłynąć do Organu właściwego do dnia 30 listopada 2019 r. a w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dnia 30 października 2019 r. Niemniej złożenie wniosków w późniejszym okresie opisanego wyżej terminu skutkować może wypłatą świadczeń w terminie późniejszym z wyrównaniem.