Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Informacja o szczepieniu COVID-19

konkurs Prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę

Powiększ zdjęcie

Wystartował konkurs Prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę. Wystarczy spisać się samodzielnie przez Internet, a następnie zachęcić do tego rodzinę, znajomych i osoby z najbliższego otoczenia. Najbardziej cyfrowa gmina otrzyma atrakcyjne nagrody rzeczowe! Przypominamy, że spis trwa do 30 września 2021 r.’

Strona konkursowa: https://spis.gov.pl/cyfrowa-gmina-nsp-2021/

 

Czytaj więcej o: konkurs Prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę

Wydawanie studentom zaświadczeń o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny przez ośrodki pomocy społecznej

Powiększ zdjęcie

W dniu 1 października 2019 r. wszedł w życie art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1688, z późn. zm.), zgodnie z którym student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jest zobowiązany dołączyć do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w uczelni zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. Na podstawie tego przepisu studenci wnioskują o wydanie stosownego zaświadczenia przez ośrodek pomocy społecznej.

Czytaj więcej o: Wydawanie studentom zaświadczeń o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny przez ośrodki pomocy społecznej

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych

Powiększ zdjęcie

Dobry Start 300 dla ucznia- Spotkanie z Ekspertem w Gminie Aleksandrów

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.

Program „Wspieraj Seniora”

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie przystąpił do programu „Wspieraj Seniora”. Program ten jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby głównie artykułów spożywczych, środków higieny osobistej i leków. W szczególnych przypadkach ze wsparcia mogą skorzystać osoby poniżej 70 roku życia. Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobie potrzebującej należy do decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Czytaj więcej o: Program „Wspieraj Seniora”

Infografika zawierająca efekty realizacji programu POPŻ Podprogram 2019.

Informacja Wojewody lubelskiego o poszukiwaniu osób chętnych do pracy w szpitalu tymczasowym w Lublinie

Oferty pracy

Powiększ zdjęcie