Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Nieodpłatne poradnictwo prawne

Dobry Start 300 dla ucznia- Spotkanie z Ekspertem w Gminie Aleksandrów

Powiększ zdjęcie

Usługa indywidualnego transportu osobowego „Door to Door”

Powiększ zdjęcie
Powiat biłgorajski świadczący usługę indywidualnego transportu osobowego „Door to Door” zaprasza Państwa do współpracy.
 
Usługa transportowa jest usługą bezpłatną.  Przewozy dedykowane są dla osób pełnoletnich, które mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się, poruszają się na wózkach inwalidzkich lub o kulach, są słabowidzące bądź niewidome oraz dla innych potrzebujących transportu. Projekt ten ma za zadanie niwelowanie barier związanych z mobilnością tych osób.  Aktywizacja ta ma przyczynić się m. in. do zwiększenia szans rozwoju, udział w edukacji, korzystania z infrastruktury społecznej i zwiększenia aktywności zawodowej.
 
Posiadamy dwa samochody 9 osobowe wyposażone w wózki inwalidzkie oraz schodołaz. Razem z kierowcą mają Państwo do dyspozycji asystentkę, która pomoże wsiąść i wysiąść z pojazdu. Pracownicy są przeszkoleni z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
By umówić usługę należy zadzwonić na telefon:
- 84 534 80 32;
- 84 534 80 33;
- 570 700 521;

lub napisać email na adres:   doortodoor@bilgorajski.pl

Czytaj więcej o: Usługa indywidualnego transportu osobowego „Door to Door”

Informacja o szczepieniu COVID-19

konkurs Prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę

Powiększ zdjęcie

Wystartował konkurs Prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę. Wystarczy spisać się samodzielnie przez Internet, a następnie zachęcić do tego rodzinę, znajomych i osoby z najbliższego otoczenia. Najbardziej cyfrowa gmina otrzyma atrakcyjne nagrody rzeczowe! Przypominamy, że spis trwa do 30 września 2021 r.’

Strona konkursowa: https://spis.gov.pl/cyfrowa-gmina-nsp-2021/

 

Czytaj więcej o: konkurs Prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę

Wydawanie studentom zaświadczeń o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny przez ośrodki pomocy społecznej

Powiększ zdjęcie

W dniu 1 października 2019 r. wszedł w życie art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1688, z późn. zm.), zgodnie z którym student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jest zobowiązany dołączyć do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w uczelni zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. Na podstawie tego przepisu studenci wnioskują o wydanie stosownego zaświadczenia przez ośrodek pomocy społecznej.

Czytaj więcej o: Wydawanie studentom zaświadczeń o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny przez ośrodki pomocy społecznej

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych

Powiększ zdjęcie

Dobry Start 300 dla ucznia- Spotkanie z Ekspertem w Gminie Aleksandrów

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.

Program „Wspieraj Seniora”

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie przystąpił do programu „Wspieraj Seniora”. Program ten jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby głównie artykułów spożywczych, środków higieny osobistej i leków. W szczególnych przypadkach ze wsparcia mogą skorzystać osoby poniżej 70 roku życia. Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobie potrzebującej należy do decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Czytaj więcej o: Program „Wspieraj Seniora”