VI Edycja Grupy Wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie