Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zimowy wypoczynek dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS

Przejdź do - Zimowy wypoczynek dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS
NSZZ RI „Solidarność" organizuje zimowy wypoczynek dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, który dofinansowany jest przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

W załączeniu przesyłam ofertę zimowiska w Pensjonacie Halina w ZAKOPANEM w terminie: 21-27 stycznia 2023, z uprzejmą prośbą o udostępnienie tej informacji mieszkańcom Państwa Gminy.

Warunkiem skorzystania z oferty jest podleganie przez co najmniej jednego z rodziców (opiekunów prawnych) aktualnemu pełnemu ubezpieczeniu w KRUS. Na nasze zimowisko zapraszamy dzieci do 16 roku życia (rocznik 2007 i młodsze).

W sprawie szczegółów prosimy o kontakt z Biurem NSZZ RI „Solidarność" w Zamościu, ul. Bazyliańska 3, tel. 84 638 57 11  oraz  kom. 606 642 463.

Informacja dotycząca przedłużenia terminu do załatwienia spraw z zakresu wypłat dodatków węglowych.

Wójt Gminy Aleksandrów działając na podstawie art. 2 ust. 11 ustawy z dnia 15 września 2022 r o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 z późn. zm.), oraz art. 50 ustawy a dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 z późn. zm.) w związku z art. 36 § 1 i § 2, art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (t j. Dz. U. z 2022r. poz. 2000 z późn. zm.) zawiadamia, że nie jest możliwe dochowanie przez organ terminu wynikającego z art. 2 ust. 11 z dnia 15 września 2022 r
o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 z późn. zm.) tj. dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r.

 

Czytaj więcej o: Informacja dotycząca przedłużenia terminu do załatwienia spraw z zakresu wypłat dodatków węglowych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie informuje, że w dniu 3 listopada 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022 poz. 2236), która wprowadza

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie  informuje, że w dniu
 3 listopada 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022 poz. 2236), która
wprowadza zmiany w ustawie o dodatku węglowym.

 

Czytaj więcej o: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie informuje, że w dniu 3 listopada 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022 poz. 2236), która wprowadza

Informacja w sprawie wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

W siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie przyjmowane są wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

 

Czytaj więcej o: Informacja w sprawie wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Informacja w sprawie nowelizacji ustawy o dodatku węglowym

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 poz. 1967) wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Czytaj więcej o: Informacja w sprawie nowelizacji ustawy o dodatku węglowym

PROGRAM POMOCY FINANSOWEJ DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

Przejdź do - PROGRAM POMOCY FINANSOWEJ DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

Bezpłatna pomoc doradcza, językowa i w opiece nad dziećmi dla uchodźców z Ukrainy

Przejdź do - Bezpłatna pomoc doradcza, językowa i w opiece nad dziećmi dla uchodźców z Ukrainy

Osoby uciekające przed wojną w Ukrainie mogą liczyć na bezpłatną pomoc. Fundacja ADRA Polska w partnerstwie z organizacją CARE otworzyła w Lublinie Centrum Integracyjne dla Cudzoziemców. Placówka oferuje pomoc informacyjną i prawną, wsparcie doradcy zawodowego i psychologa, lekcje języka polskiego, opiekę nad dziećmi a nawet masaż odstresowujący. 

Czytaj więcej o: Bezpłatna pomoc doradcza, językowa i w opiece nad dziećmi dla uchodźców z Ukrainy

Poradnik dotyczący wypłaty dodatku węglowego

Przejdź do - Poradnik dotyczący wypłaty dodatku węglowego

Informacja w sprawie wypłaty dodatku węglowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie informuje, w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie przyjmowane są wnioski o wypłatę dodatku węglowego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym
( Dz. U. poz. 1692 ).

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3000 złotych.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego dostępny jest w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Złożony wniosek o wypłatę dodatku węglowego podlegać będzie weryfikacji,
w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania
w centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego przyjmowanie są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Aleksandrowie, na parterze budynku ( pokój nr 2) w dni robocze w godzinach pracy Ośrodka od 7.30 do 15.30.

 

Dane do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Aleksandrowie :

 tel. 84 687 50 02 wew: 37

 e-mail: gops@ealeksandrow.pl

 elektroniczna skrzynka podawcza: 4202xokibu

VI Edycja Grupy Wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie