Strona główna


Najnowsze aktualności

Program wsparcia żywnościowego dla osób potrzebujących

Szanowni mieszkańcy,
Rozpoczyna się kolejny program wsparcia żywnościowego dla osób potrzebujących:
Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego +, który jest kontynuacją już historycznego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie informuje, że przyjmuje zgłoszenia osób chętnych do skorzystania z pomocy w formie paczek żywnościowych.
Z powyższej pomocy mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, i których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.:
• 2056,40  zł netto — dla osoby samotnie gospodarującej
• 1590,00  zł netto — dla osoby w rodzinie
Osoby, które chcą skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach realizacji Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus proszone są o kontakt  z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie osobiście w godzinach pracy placówki od 7.30 do 15.30.
Okres realizacji dystrybucji artykułów spożywczych rozpoczyna się od 15 lipca 2024 r. i trwać będzie do końca
listopada 2024r.
Żywność wydawana będzie od dnia 18 lipca 2024 r.

Czytaj więcej o: Program wsparcia żywnościowego dla osób potrzebujących

„Misja adaptacja" nr projektu FELU.09.07-lP.02-0028/23

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

DODATEK OSŁONOWY

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie informuje, że  związku ze zmianą z ustawą z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 759 z późn. zm.) wznawia się wypłatę dodatku w roku 2024. 

Czytaj więcej o: DODATEK OSŁONOWY

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2023/2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie przypomina rodzinom zainteresowanym uzyskaniem prawa do zasiłków rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2023/2024, który rozpoczyna się 1 listopada 2023 r., że należy ponownie złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

Czytaj więcej o: Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2023/2024

Podsumowanie programu operacyjnego pomoc żywnościowa 2014-2020

Stypendium Szkolne 2023/2024

Powiększ zdjęcie

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Powiększ zdjęcie

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2021 Plus

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie luty 2023  – sierpień 2022,  a jej celami szczegółowymi są:

a)  organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

b)  racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

c)  przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami POPŻ,

d)  prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

Czytaj więcej o: PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym - nabór wniosków 2023

Powiększ zdjęcie

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.

Nabór wniosków trwa do 7 maja br. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych poniżej materiałach oraz na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl

Wnioski przyjmujemy wyłącznie w postaci elektronicznej, do dostępnej przez stronę www.spes.org.pl/stypendia bazy danych.

Prosimy o przekazanie informacji instytucjom i organizacjom pomocy społecznej, na stronach internetowych i w innych dostępnych Państwu publikatorach. Pracowników służb społecznych prosimy o pomoc w dotarciu do najbardziej potrzebujących oraz udzielenie pomocy osobom nie posiadającym dostępu do komputera czy Internetu, w wypełnieniu formularza wniosku.

Czytaj więcej o: Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym - nabór wniosków 2023

Turnus regeneracyjny

Powiększ zdjęcie