Strona główna


Najnowsze aktualności

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2023/2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie przypomina rodzinom zainteresowanym uzyskaniem prawa do zasiłków rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2023/2024, który rozpoczyna się 1 listopada 2023 r., że należy ponownie złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

Czytaj więcej o: Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2023/2024

Podsumowanie programu operacyjnego pomoc żywnościowa 2014-2020

Stypendium Szkolne 2023/2024

Powiększ zdjęcie

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Powiększ zdjęcie

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2021 Plus

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie luty 2023  – sierpień 2022,  a jej celami szczegółowymi są:

a)  organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

b)  racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

c)  przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami POPŻ,

d)  prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

Czytaj więcej o: PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym - nabór wniosków 2023

Powiększ zdjęcie

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.

Nabór wniosków trwa do 7 maja br. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych poniżej materiałach oraz na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl

Wnioski przyjmujemy wyłącznie w postaci elektronicznej, do dostępnej przez stronę www.spes.org.pl/stypendia bazy danych.

Prosimy o przekazanie informacji instytucjom i organizacjom pomocy społecznej, na stronach internetowych i w innych dostępnych Państwu publikatorach. Pracowników służb społecznych prosimy o pomoc w dotarciu do najbardziej potrzebujących oraz udzielenie pomocy osobom nie posiadającym dostępu do komputera czy Internetu, w wypełnieniu formularza wniosku.

Czytaj więcej o: Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym - nabór wniosków 2023

Turnus regeneracyjny

Powiększ zdjęcie

„Dbam o swoje zdrowie psychiczne” – edycja 2023!

Szczególne rozwiązania służące ochronie dla członków rodzin wielodzietnych posiadających kartę dużej rodziny, którzy są odbiorcami energii elektrycznej w 2023 r.

Powiększ zdjęcie

Zimowy wypoczynek dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS

Powiększ zdjęcie
NSZZ RI „Solidarność" organizuje zimowy wypoczynek dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, który dofinansowany jest przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

W załączeniu przesyłam ofertę zimowiska w Pensjonacie Halina w ZAKOPANEM w terminie: 21-27 stycznia 2023, z uprzejmą prośbą o udostępnienie tej informacji mieszkańcom Państwa Gminy.

Warunkiem skorzystania z oferty jest podleganie przez co najmniej jednego z rodziców (opiekunów prawnych) aktualnemu pełnemu ubezpieczeniu w KRUS. Na nasze zimowisko zapraszamy dzieci do 16 roku życia (rocznik 2007 i młodsze).

W sprawie szczegółów prosimy o kontakt z Biurem NSZZ RI „Solidarność" w Zamościu, ul. Bazyliańska 3, tel. 84 638 57 11  oraz  kom. 606 642 463.

Czytaj więcej o: Zimowy wypoczynek dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS

Informacja dotycząca przedłużenia terminu do załatwienia spraw z zakresu wypłat dodatków węglowych.

Wójt Gminy Aleksandrów działając na podstawie art. 2 ust. 11 ustawy z dnia 15 września 2022 r o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 z późn. zm.), oraz art. 50 ustawy a dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 z późn. zm.) w związku z art. 36 § 1 i § 2, art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (t j. Dz. U. z 2022r. poz. 2000 z późn. zm.) zawiadamia, że nie jest możliwe dochowanie przez organ terminu wynikającego z art. 2 ust. 11 z dnia 15 września 2022 r
o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 z późn. zm.) tj. dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r.

 

Czytaj więcej o: Informacja dotycząca przedłużenia terminu do załatwienia spraw z zakresu wypłat dodatków węglowych.