Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2023/2024

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 listopada 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie przypomina rodzinom zainteresowanym uzyskaniem prawa do zasiłków rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2023/2024, który rozpoczyna się 1 listopada 2023 r., że należy ponownie złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

Wnioski o wypłatę zasiłku rodzinnego w kolejnym okresie zasiłkowym należy złożyćw Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Aleksandrowie.

Wniosek można złożyć w formie papierowej, podczas osobistej wizyty w urzędzie, jak i elektronicznie za pośrednictwem serwisu empatia.mpips.gov.pl. wraz z wymaganymi dokumentami.

Termin złożenia wniosku o zasiłek rodzinny jest ściśle powiązany z terminem jego wypłaty. Osoby, które złożyły  wniosek o wypłatę zasiłku w nowym okresie zasiłkowym do końca sierpnia wypłatę świadczeń otrzymają do końca listopada 2023 r. Jeżeli wniosek został złożony w okresie od 1 września do 31 października wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2023 r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia 2023 r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego 2024 r.

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2023 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2022 r. ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2022 r. wyniósł 5549 zł tj. 462,42 zł miesięcznie.

 

WIĘCEJ INFORMACJI