Oświadczenie do Stypendium Szkolnego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 kwietnia 2020

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374  z późn. zm.), mając jednocześnie na uwadze realizacje zadań ustawowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie
i zapewnieniem niezbędnej obsługi interesantów informujemy, że konieczne jest złożenie oświadczenia o aktualnej sytuacji dochodowej i rodzinnej  ( w okresie od  01.01 2020 r. - do chwili obecnej) oraz wyrażenie zgody na zmianę decyzji. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie zaleca korzystanie z metod załatwienia sprawy poprzez komunikację elektroniczną lub pocztę tradycyjną.

Do pobrania wzór oświadczenia. Wypełnione oświadczenie przez wnioskodawcę  stypendium szkolnego należy odesłać na e-maila gops@ealeksandrow.pl w terminie do 30.04.2020 r.
             W razie pytań informacja jest udzielana pod numerem telefonu 84 687 50 02 wew. 37. Osoba odpowiedzialna za realizację stypendium szkolnego -  Aneta Pyzio.

W przypadku konieczności osobistego stawiennictwa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Aleksandrowie, interesanci obsługiwani będą po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu i ustaleniu godziny wizyty.

Pliki do pobrania